ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS

Yo Soc Che oferix els ultims eixemplars de la revista RENAIXIMENT i els Extras de TERRA VALENCIANA de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS LA MARINA – DÉNIA. Tot en llengua valenciana.

BLOG

En el Blog de yosocche.com podeu llegir articuls de distints autors. Temes relacionats en la llengua, cultura, historia, politica i educacio valenciana.

BORUMBALLA VALENCIANA

Galeria d’imàgens del vocabulari valencià. Gràcies a la Veu de la Terra Valenciana per crear estes fantàstiques imàgens educatives que expliquen el vocabulari valencià.

DEPRÉN VALENCIÀ

DEPRÉN VALENCIÀ EN NORMES DEL PUIG.

En este apartat vos oferixc vàries possibilitats per a poder deprendre l’autèntica i milenària llengua valenciana. Vixca la genuïna llengua valenciana en Normes del Puig.

CITES LLENGUA VALENCIANA

Galeria d’imàgens de cites històriques que constaten l’existència i l’us de la llengua valenciana en els últims 1000 anys.

COMPARA CAS-VAL-BAL-CAT

En esta pàgina comparem 240 paraules en Castellà, Valencià, Balear i Català. Nos ensenya clarament les diferències entre estes 4 llengües. Totes són llengües neollatines pero cada una ha tingut distintes influències en el seu desenroll.

COMPARA VALENCIÀ EN CATALÀ I ESPANYOL

Galeria d’imàgens que compara paraules en valencià, català i castellà. Gràcies a Defenem Valéncia i sobretot al gran Joan Benet per este treball!

DENOMINACIÓ D'ORIGE VALENCIÀ

En esta categoria se poden vore moltes de les coses que se fan, que se mengen i que que s’han inventat en Valencia. Festes, Cultura, Dinars i mes d’orige valencià.

DOCUMENTS

Llarga colecció d’interessants i importants documents. Tots relacionats en la milenària llengua valenciana.

ENLLAÇOS

Enllaços rellevants i importants quan es tracta de la nostra llengua i cultura valenciana.

FRASES FETES VALENCIANES

Frases fetes valencianes típiques, obtingudes del diccionari de la RACV – Lo Rat Penat – GRÀCIES PEP!

https://www.llenguavalenciana.com/diccionari/start

FORMA VIVA VALENCIANA

Galeria d’imàgens en paraules de la forma viva valenciana. Típiques formes valencianes que s’usen diàriament. Ademés els creadors d’estes imàgens expliquen tot i oferixen eixemples.

FILLS ILUSTRES DEL REGNE VALENCIÀ

Els Valencians més coneguts dels últims 800 anys

FONT: 101 Hijos Ilustres del Reino Valenciano

ISBN 10: 8440045026 / ISBN 13: 9788440045027

ILUSTRES PARLEN

Filòlecs, llingüistes, historiadors, escritors, polítics, papes, etc. Moltes persones ilustres han parlat sobre la llengua valenciana i han deixat clar la seua opinió. Ací hi ha alguns dels seus comentaris.

IMÀGENS

Galeria d’imàgens en els que ensenye contingut visual creat pel meu i que tal volta ya heu vist per les rets. També inclou algunes imàgens trobades en internet.

MAPES I GRAVATS

Galeria d’imàgens de mapes i gravats dels últims 800 anys relacionats en el territori valencià. Les imàgens han segut trobades en Internet.

MUR DE LA VERGONYA

Ací presente distintes empreses i institucions que recolzen les mentires del nacionalisme català i incomplixen aixina la llegislació en les seues pàgines @web. Oferixc algunes senyes de contacte per si algú es vol queixar.

PÍNDOLES DE VERITAT

PÍNDOLES DE LA VERITAT… PER Al POBLE VALENCIÀ. Galeria de més de 100 fiches de testimonis de gent ilustre. El tema, com podeu esperar, la llengua valenciana.

P. LUIS GALIANA S.XVIII

REFRANS VALENCIANS RECOPILATS PER P. LUIS GALIANA, DOMINICO 1740 – 1771

(https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Galiana_y_Cervera)
(Escrits en la llengua valenciana que es va usar entonses)

PRENSA

En esta categoria oferixc portades i retallades de periòdics relacionats en la cultura i llengua valenciana. Tot trobat en internet, gran part de la fantàstica hemeroteca del periòdic ABC. https://www.abc.es/archivo/

RECORTS DE VALÉNCIA

Galeria de prens aérees i imàgens de Valéncia.

REFRANS EN IMÀGENS

Gràcies a José Sanhuja per oferir-nos esta galeria d’imàgens de refrans Valencians! Recomane visitar el seu fantàstic blog en llibres digitalisats i gratuïts en llengua valenciana,

Epub .Val: http://llibres-valencia.blogspot.com

REFRANS VALENCIANS

Refrans valencians que tots coneixem alguns pero ningú els coneix tots.

GRÀCIES PEP!

(Fuente: https://www.diccionari.llenguavalenciana.com)

SABIES QUE...?

El Anecdotari històric valencià de Mª Francisca Olmedo de Cerdá nos ensenya curiositats i anècdotes del passat valencià.

TOPÒNIMS VALENCIANS

Municipis valencians escrits en llengua valenciana i com es coneixen històricament i no com en els cartells en les carreteres a on pràcticament tots els noms estan catalanisats.

Fuente: https://www.llenguavalenciana.com/documents/toponimia_valenciana

VERITAT HISTÒRICA

Proves de que el valencià és una llengua milenària i que ha segut considerat sempre aixina. En estos més de 400 documents dels últims 1000 anys podeu vore referències de l’existència de la llengua valenciana. Mai ha segut denominada d’una atra forma que LLENGUA VALENCIANA.

VÍDEOS

La secció de vídeos de yososcche.com. Vídeos creats per mi i uns atres que he trobat en Internet.

Breves apuntes históricos sobre la Lengua Valenciana

Breves apuntes históricos sobre la Lengua Valenciana   A modo de introducción En este breve estudio sobre la lengua valenciana, quiero exponer de manera clara y documentada que, la multi...

Operación “Caballo de Troya”

Operación “Caballo de Troya” Este artículo de Enrique de Diego fue publicado en el periódico Las Provincias el 20 de junio 1997 justo una semana despúes de la gran manifestación de...

La Renaixença del Regne de Valéncia

La Renaixença del Regne de Valéncia   La Renaixença fon un moviment cultural, social, polític, científic, artístic, religiós, arquitectònic… és dir, un moviment que comprengué tots els...

Alguns apunts sobre la dolça llengua valenciana

Alguns apunts sobre la dolça llengua valenciana Un dels postulats catalanistes més arraïlat dins del món pancatalaniste, (que no hi ha pocs), és que el rei Jaume I, nomenat «el Conquistador», quan...

De El Cid y otras cuestiones

De El Cid y otras cuestiones   “El Reino de Valencia ya fue reino antes de Don Jaime, que se lo digan al Cid”. Con esta afirmación rebatía mi hijo al profesor con sus ocho inocentes años. Yo...

Història d’una mort que ni ha arribat, ni arribarà

Història d’una mort que ni ha arribat, ni arribarà   En 1932, en Castelló de la Plana, es firmà un breu escrit en algunes simples normes ortogràfiques que han passat a l’història...

Tirant Lo Blanch

Tirant Lo Blanch   La lliteratura mundial tingué el primer Sigle d’Or de totes les llengües del món, en la dolça llengua valenciana naixcuda en el Regne de Valéncia. Pero la veritat és...

La Guerra de successió en Dénia

La Guerra de successió en Dénia   En 1700 va morir el rei Carles II d’Àustria, sense descendència, i la Corona espanyola, en prou polèmica, passa a mans de Felip de Borbó, net del rei de França...

Bons llibres valencians: El Llibre dels Aveïnaments

Bons llibres valencians: El Llibre dels Aveïnaments Valéncia té llibres imprescindibles de conéixer, ya siga per la seua història, ya siga per que han marcat el devindre de la mateixa, ya siga per...

El Naiximent de el “AMB”

¿Sabies que la preposició “amb” fon un invent catalaniste de 1913 i que no té cap tradició històrica en el valencià?   Si consultem el “Diccionari Català-Valencià-Balear” comprovarem que abans...
ISO CODE LENGUA VALENCIANA CAS

LO IMPRESCINDIBLE; EL CÒDIC ISO

Començaré en dir que ISO són les sigles de, International Standard Organization, en castellà seria una cosa aixina com, Organisació Internacional de Normalisació, sent est l’organisació dedicada a normalisar molts aspectes de la nostra vida i entre els quals es troba el de les llengües, grups de llengües i a les famílies d’estes que cada una tinga un còdic propi que les diferencie de totes les demés i aixina poder utilisar-les en tots els àmbits d’una manera que en solament dir o escriure unes lletres tingam prou per a saber a quina llengua estem fent alusió. El còdic que fa referència a les llengües es denomina ISO-639 i conta en dos versions, la 639-1, (castellà, ÉS, francés FR o italià IT), i la versió 639-2, (castellà, SPA, francés FRENE/FRA o italià, ITA), i aixina fins a un total de llengües i famílies que es conten per centenars.

El còdic ISO en l’actualitat és imprescindible per a qualsevol llengua que vullga ser reconeguda a tots els nivells, i com ya ho havia dit no hauria fet falta més artículs, pero no és aixina ya que en molt poc de temps l’àmbit d’utilisació i repercussió d’este còdic ISO ha canviat substancialment, sobretot en l’informàtic i més concretament en l’àmbit d’Internet, tema que domine prou.

A vore. L’afany de totes les empreses que treballen i operen en Internet, i en tots els àmbits, és donar sempre un millor servici que el de la competència, com deu ser, per a aixina assegurar-se els beneficis monetaris i a la seua base una major cantitat d’usuaris potencials dels que traure tota l’informació possible. Aixina que entre atres coses, la majoria de les pàgines Uep han començat des de fa uns anys a detectar l’idioma en que treballa el teu navegador, que per defecte sol ser l’idioma del teu Sistema Operatiu i aixina oferir-te la possibilitat de traduir les pàgines Uep que estiguen escrites en llengües diferents a la del teu navegador a la del mateix. Fins a ací tot és una verdadera delícia puix no són pocs els casos en que agraïxes que el navegador et pregunte si vols traduir la Uep per a ser entes per tu, donat que els traductors de llengües han aplegat a un punt que tenen un encert ortografic i gramatical que està roçant el 100%. Pero la cosa es igual de maravellosa quan apleguem a una UEP escrita en valencià, puix nostra volguda llengua valenciana, la mateixa que tingue el primer Sigle d’Or de totes les llengües romanços, encara no te un codic ISO propi, estant inclosa dins de la Llengua catalana com si la llengua valenciana fora una filla de la llengua mamá catalana, quan la veritat es que en el moment en que la llengua valenciana estava vivint el seu Sigle D´Or, la llengua catalana encara no tenia escritors… ni bons ni mals… Pero el tema es que com no posseim un codic ISO propi

per a la llengua valenciana, quan un navegador aplega en una pàgina Uep escrita en valencià, no detecta que es troba escrita en valencià, sino en català, i et pregunta si vols traduir la llengua catalana a la llengua del teu navegador. ¡Mare meua quin destarifo!

En un principi este efecte a soles ho vaig trobar en el navegador Internet Explorer, pero ara també ho fa Firefox. Google Chrome encara no he detectat que ho faça, pero imagine que en el temps sí que ho farà, de la mateixa manera que Òpera, Safari i tots els navegadors.

Este servici de detecció de llengua que em sembla un alvanç increible per a fer Internet més amigable, en el cas de la llengua valenciana es convertix en una trampa fatal que fa entendre a tot lo món d’una manera clara que, el valencià no existix, puix tot és català. ¡De nou, quin destrellat!

En respecte a este punt, cal saber que la centenària, Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) ha demanat el còdic ISO per a la nostra llengua valenciana i que encara en un principi no hi hauria cap problema a otorgar-li-ho, al final els que no estan d’acort en que la llengua valenciana siga lo que sempre ha segut, una llengua independent, han propiciat que no se li otorgue un còdic propi.

És per açò que des d’ací faig una crida en el nostre govern valencià i institucions públiques com la Generalitat, Diputació i tots els Ajuntaments de tots els municipis de la nostra Pàtria, aixina com a totes les institucions i entitats públiques o privades que se senten valencians ¿? que s’unixquen per a demanar d’una volta eixe somiat còdic ISO que nos va separar i va diferenciar de qualsevol atra manera de parlar.

En este extrem nos trobem com a cas a tindre en conte i com a cas d’estudi, el plantejament de l’AVL, entitat pactada per a desfer tota la faena feta durant moltíssims anys a favor del valencià autòcton per a introduir la llengua catalana en Valéncia, recordem que el diari Llevant EMV en l’edició del 6 d’abril de 2002, oferia als seus llectors un artícul titulat, Pujol i Antich diuen que Ramon Llul és un guany històric. El president català celebra que l’AVL haja adoptat l’ortografia catalana, i com encara aixina es diuen defensors de la llengua valenciana, ací tenen una gran oportunitat de demostrar-ho, demanar el còdic ISO per a la llengua valenciana i que este d’una volta siga independent de qualsevol atra manera de parlar, i no detindre’s en l’intent baix cap concepte fins que no ho conseguixen… i estant recolzada per les Corts com està, si ells varen voler… ¡Podien fer-ho! Puix ells tenen el poder i segurament, els diners suficients per a mamprendre esta tasca i conseguir-ho.

Ací queda la proposta per a totes les institucions públiques o de titularitat pública, i està clar per a totes les privades que vullguen sumar-se a la demanda d’un còdic ISO propi i independent per a la nostra volguda llengua valenciana, puix simplement és, IMPRESCINDIBLE… ¿Tindrà eco esta proposta entre els estaments que deuria? El temps nos ho dirà…

Joan Benet Rodríguez i Manzanares (Artícul del 2006 de https://www.cardonavives.com/) fa 16 anys!!

PD: GIF creat en imàgens del “Kit de revalencianisació llingüística” del observatoridelallenguavalenciana.org, disponible en la secció de DOCUMENTOS.

La CH VALENCIANA

G (VALENCIÀ) -- TG (CATALÀ)

mege viage homenage fege massage ferrage llinage MONGÓ parage herege rellonge garaig juge ultrage hostage formage corage ROGLÁ I CORBERA afegir

J (VALENCIÀ) -- TJ (CATALÀ)

pluja plaja desijos ventaja suja mija jujar mijà llonja pijor mijanit desijat enujar polija llejor enujat homenajar ventajós allojament desijable desencorajador correja

S/C (VALENCIÀ) -- TZ (CATALÀ)

vocalisar llegalisar realisacio autorisat realisar ionisar horisó almagasén bocina cotisar polemisar polarisat poetisar paralisar organisar maximisar localisar utilisar exorcisar finalisar

L(L) (VALENCIÀ) -- TLL (CATALÀ)

rollo billet bolletí tilde mòle velatori velar armela rallador molura enrollat bolleta armeler velada subrallat esguitar desenroll tildar bula

NT (VALENCIÀ) -- MPT (CATALÀ)

pronte conte tentat exent atent tanteig síntoma suntuós reconte atentat assunt tentació presuntiu deconte asintòtic contagotes contabilisar

EA (VALENCIÀ) -- ESA (CATALÀ)

llegea realea naturalea noblea destrea tristea fortalea delicadea riquea bellea durea perea deixadea proea grandea sutilea purea gentilea franquea altea

IXC (VALENCIÀ) -- ISC (CATALÀ)

!Vixca¡ naixc naix naixem naixeu naixquen creixc creix creixem creixen servixc servix servixen aclarixc vixc patixc patix patixen partixc partix partixen assistixc acodixc seguixc seguix seguixen seduïxc oferixc oferixquen destituïxc transferixc reunixc dividixc dividix dividixquen contribuïxc dirigixc

Y (VALENCIÀ) -- I (CATALÀ)

ALBORAYA yo ya ALCOY AYELO DE MALFERIT ALDAYA ARANYOL AYORA BENIFAYÓ MONTROY AYACOR yat yayo yaya yodo yogurt yuca proyecte trayecte proyectil proyecció

L (VALENCIÀ) -- L·L (CATALÀ)

película colecció colege célula colega bèlic celo cela anular colocar coliri camil apelar colagen aludir alegar colisió coloquial colapsar celulosa capilar cancelar

P,T,C (VALENCIÀ) -- B,D,G (CATALÀ)

biòlec patòlec meteoròlec radiòlec teòlec cup aljup vert verp nort acort sanc fanc recort Madrit Valladolit Eduart Bellreguart llarc amarc àrap assarp Alfarp Bicorp Sogorp mossàrap sicòlec

Últimas Entradas:

Categories d'Artículs:

Archius:

REGNE

LLENGUA

IDENTITAT

HISTORIA

SENYERA

0 Comentaris

Enviar un comentari

La seua direcció de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats