Trau-li tot el suc a yosocche i coneix la veritat sobre la milenaria llengua valenciana.

DEPRÉN VALENCIÀ

DEPRÉN VALENCIÀ EN NORMES DEL PUIG.

En este apartat vos oferixc vàries possibilitats per a poder deprendre l’autèntica i milenària llengua valenciana.

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LES COMARQUES DE L'ANTIC REGNE DE VALÉNCIA

Oferim els últims eixemplars de la revista “Comarques Valencianes – Informatiu Cultural Valencià”, de la ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LES COMARQUES DE L’ANTIC REGNE DE VALÉNCIA.

ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS

Yo Soc Che oferix els últims eixemplars de les revistes de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS LA MARINA – DÉNIA. Tot en llengua valenciana.

BLOG

En el Blog de yosocche.com podeu llegir artículs de distints autors. Temes relacionats en la llengua, cultura, història, política i educació valenciana.

BORUMBALLA VALENCIANA

Galeria d’imàgens del vocabulari valencià. Gràcies a la Veu de la Terra Valenciana per crear estes fantàstiques imàgens educatives que expliquen el vocabulari valencià.

CARACTERÍSTIQUES LLENGUA VALENCIANA

Com totes les llengües, la llengua valenciana també té unes característiques pròpies i típiques. Ací ensenye uns eixemples de l’ortografia de la llengua valenciana.

CITES LLENGUA VALENCIANA

Galeria d’imàgens de cites històriques que constaten l’existència i l’us de la llengua valenciana en els últims 1000 anys.

COMPARA CAS-VAL-BAL-CAT

En esta pàgina comparem 240 paraules en Castellà, Valencià, Balear i Català. Nos ensenya clarament les diferències entre estes 4 llengües. Totes són llengües neollatines pero cada una ha tingut distintes influències en el seu desenroll.

COMPARA VALENCIÀ EN CATALÀ I ESPANYOL

Galeria d’imàgens que compara paraules en valencià, català i castellà. Gràcies a Defenem Valéncia i sobretot al gran Joan Benet per este treball!

DENOMINACIÓ D'ORIGE VALENCIÀ

Esta categoria tracta de les coses que es fan, que es mengen i que que s’han inventat en Valéncia. Festes, Cultura, Menjars i més d’orige valencià.

DOCUMENTS

Llarga colecció d’interessants i importants documents. Tots relacionats en la milenària llengua valenciana.

ENLLAÇOS

Enllaços rellevants i importants quan es tracta de la nostra llengua i cultura valenciana.

FRASES FETES VALENCIANES

Frases fetes valencianes típiques, obtingudes del diccionari de la RACV – Lo Rat Penat – GRÀCIES PEP!

FORMA VIVA VALENCIANA

Galeria d’imàgens en paraules de la forma viva valenciana. Típiques formes valencianes que s’usen diàriament.

GERMANOR

Oferim els últims eixemplars de la revista“Germanor – Informatiu Cultural Valencià”, realizados por l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS – LA MARINA & l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE LES COMARQUES DE L’ANTIC REGNE DE VALÉNCIA.

FILLS ILUSTRES DEL REGNE VALENCIÀ

Els Valencians més coneguts dels últims 800 anys

 

ILUSTRES PARLEN

Filòlecs, llingüistes, historiadors, escritors, polítics, papes, etc. Moltes persones ilustres han parlat sobre la llengua valenciana i han deixat clar la seua opinió. Ací hi ha alguns dels seus comentaris.

IMÀGENS

Galeria d’imàgens en els que ensenye contingut visual creat pel meu i que tal volta ya heu vist per les rets. També inclou algunes imàgens trobades en internet.

MAPES I GRAVATS

Galeria d’imàgens de mapes i gravats dels últims 800 anys relacionats en el territori valencià. Les imàgens han segut trobades en Internet.

MUR DE LA VERGONYA

Ací presente distintes empreses i institucions que recolzen les mentires del nacionalisme català i incomplixen aixina la llegislació en les seues pàgines @web. Oferixc algunes senyes de contacte per si algú es vol queixar.

PÍNDOLES DE VERITAT

PÍNDOLES DE LA VERITAT… PER Al POBLE VALENCIÀ. Galeria de més de 100 fiches de testimonis de gent ilustre. El tema, com podeu esperar, la llengua valenciana.

P. LUIS GALIANA S.XVIII

REFRANS VALENCIANS RECOPILATS PER P. LUIS GALIANA, DOMINICO 1740 – 1771

REFRANS EN IMÀGENS

Gràcies a José Sanhuja per oferir-nos esta galeria d’imàgens de refrans Valencians! Recomane visitar el seu fantàstic blog en llibres digitalisats i gratuïts en llengua valenciana,

Epub .Val: http://llibres-valencia.blogspot.com

RECORTS DE VALÉNCIA

Galeria de prens aérees i imàgens de Valéncia.

PRENSA

En esta categoria oferixc portades i retallades de periòdics relacionats en la cultura i llengua valenciana. Tot trobat en internet, gran part de la fantàstica hemeroteca del periòdic ABC. https://www.abc.es/archivo/

REFRANS VALENCIANS

Refrans valencians que tots coneixem alguns pero ningú els coneix tots.

GRÀCIES PEP!

(Fuente: https://www.diccionari.llenguavalenciana.com)

TOPÒNIMS VALENCIANS

Municipis valencians escrits en llengua valenciana i com es coneixen històricament i no com ixen en els cartells en les carreteres a on pràcticament tots els noms estan catalanisats.

Fuente: https://www.llenguavalenciana.com/documents/toponimia_valenciana

SABIES QUE...?

El Anecdotari històric valencià de Mª Francisca Olmedo de Cerdá nos ensenya curiositats i anècdotes del passat valencià.

VIDEOS

La secció de vídeos de yosocche.com. Vídeos creats per mi i atres trobats en Internet.

VERITAT HISTÒRICA

Proves de que el valencià és una llengua milenària i que ha segut considerat sempre aixina. En estos més de 400 documents dels últims 1000 anys podeu vore referències de l’existència de la llengua valenciana. Mai ha segut denominada d’una atra forma que LLENGUA VALENCIANA.

Per la música a l’adoctrinament

Per la música a l’adoctrinament   Sempre la música feta cançó, ha estat al costat de tots nosatres, pero sobre tot al costat dels més jóvens, que són principalment les persones que...

Si Catalunya fora…

Si Catalunya fora…   Encara que el saber popular diu que: «Les comparacions són odioses», hi ha vegades, que és molt difícil no fer-les, més encara quan les comparacions són tan obvies i,...

¡Un café de l’orage!

¡Un café de l’orage! Quan arriba l’estiu sempre intentem trobar refugi en alguna beguda fresqueta per a poder «enganyar» a la calor que nos castiga en força, sobre tot en els mesos de...

Fals Peno

Fals Peno   Ya en 1900 el canonge i historiador Roc Chabàs va posar de manifest que és fals El Peno de la Conquesta que guarden en l’Ajuntament de Valéncia a modo de relíquia civil. “No...

Còdic ISO. Sense ell una llengua no existix com cal

Còdic ISO. Sense ell una llengua no existix com cal   Este tema és tan important que ya he publicat dos artículs previs en respecte al còdic ISO, el primer el 7 de novembre de 2006 en...

Breves apuntes históricos sobre la Lengua Valenciana

Breves apuntes históricos sobre la Lengua Valenciana   A modo de introducción En este breve estudio sobre la lengua valenciana, quiero exponer de manera clara y documentada que, la multi...

Operación “Caballo de Troya”

Operación “Caballo de Troya” Este artículo de Enrique de Diego fue publicado en el periódico Las Provincias el 20 de junio 1997 justo una semana despúes de la gran manifestación de...

La Renaixença del Regne de Valéncia

La Renaixença del Regne de Valéncia   La Renaixença fon un moviment cultural, social, polític, científic, artístic, religiós, arquitectònic… és dir, un moviment que comprengué tots els...

Alguns apunts sobre la dolça llengua valenciana

Alguns apunts sobre la dolça llengua valenciana Un dels postulats catalanistes més arraïlat dins del món pancatalaniste, (que no hi ha pocs), és que el rei Jaume I, nomenat «el Conquistador», quan...

De El Cid y otras cuestiones

De El Cid y otras cuestiones   “El Reino de Valencia ya fue reino antes de Don Jaime, que se lo digan al Cid”. Con esta afirmación rebatía mi hijo al profesor con sus ocho inocentes años. Yo...
ISO CODE LENGUA VALENCIANA VAL

LO IMPRESCINDIBLE; EL CÒDIC ISO

Començaré en dir que ISO són les sigles de, International Standard Organization, en valencià seria una cosa aixina com, Organisació Internacional de Normalisació, sent est l’organisació dedicada a normalisar molts aspectes de la nostra vida i entre els quals es troba el de les llengües, grups de llengües i a les famílies d’estes per a que cada una tinga un còdic propi que les diferencie de totes les demés i aixina poder utilisar-les en tots els àmbits d’una manera que en solament dir o escriure unes lletres tingam prou per a saber a quina llengua estem fent alusió. El còdic que fa referència a les llengües es denomina ISO-639 i conta en dos versions, la 639-1, (castellà, ÉS, francés FR o italià IT), i la versió 639-2, (castellà, SPA, francés FRE/FRA o italià, ITA), i aixina fins a un total de llengües i famílies que es conten per centenars. El còdic ISO en l’actualitat és imprescindible per a qualsevol llengua que vullga ser reconeguda a tots els nivells, i com ya ho havia dit no hauria fet falta més artículs, pero no és aixina ya que en molt poc de temps l’àmbit d’utilisació i repercussió d’este còdic ISO ha canviat substancialment, sobretot en l’informàtic i més concretament en l’àmbit d’Internet, tema que domine prou. A vore. L’afany de totes les empreses que treballen i operen en Internet, i en tots els àmbits, és donar sempre un millor servici que el de la competència, com deu ser, per a aixina assegurar-se els beneficis monetaris i a la seua base una major cantitat d’usuaris potencials dels que traure tota l’informació possible. Aixina que entre atres coses, la majoria de les pàgines Uep han començat des de fa uns anys a detectar l’idioma en que treballa el teu navegador, que per defecte sol ser l’idioma del teu Sistema Operatiu i aixina oferir-te la possibilitat de traduir les pàgines Uep que estiguen escrites en llengües diferents a la del teu navegador a la del mateix. Fins a ací tot és una verdadera delícia puix no són pocs els casos en que agraïxes que el navegador et pregunte si vols traduir la Uep per a ser entesa per tu, ya que els traductors de llengües han aplegat a un punt que tenen un encert ortogràfic i gramatical que està roçant el 100%. Pero la cosa és igual de maravellosa quan apleguem a una *Uep escrita en valencià, puix nostra volguda llengua valenciana, la mateixa que va tindre el primer Sigle d’Or de totes les llengües romançades, encara no té un còdic ISO propi, estant inclosa dins de la Llengua catalana com si la llengua valenciana fora una filla de la llengua mare catalana, quan la veritat és que en el moment en que la llengua valenciana estava vivint el seu Sigle d´Ore, la llengua catalana encara no tenia escritors… ni bons ni mals… Pero el tema és que com no posseïm un còdic ISO propi per a la llengua valenciana, quan un navegador aplega en una pàgina *Uep escrita en valencià, no detecta que es troba escrita en valencià, sino en català, i et pregunta si vols traduir la llengua catalana a la llengua del teu navegador. ¡Mare meua quina destarifo! En un principi este efecte a soles ho vaig trobar en el navegador Internet Explorer, pero ara també ho fa Firefox. Google Chrome encara no he detectat que ho faça, pero imagine que en el temps sí que ho farà, de la mateixa manera que Òpera, Safari i tots els navegadors. Este servici de detecció de llengua que em sembla un alvanç increible per a fer Internet més amigable, en el cas de la llengua valenciana es convertix en una trampa fatal que fa entendre a tot lo món d’una manera clara que, el valencià no existix, puix tot és català. ¡De nou, quin destrellat! En respecte a este punt, cal saber que la centenària, Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) ha demanat el còdic ISO per a la nostra llengua valenciana i que encara en un principi no hi hauria cap problema a otorgar-li-ho, al final els que no estan d’acort en que la llengua valenciana siga lo que sempre ha segut, una llengua independent, han propiciat que no se li otorgue un còdic propi. És per açò que des d’ací faig una crida en el nostre govern valencià i institucions públiques com la Generalitat, Diputació i tots els Ajuntaments de tots els municipis de la nostra Pàtria, aixina com a totes les institucions i entitats públiques o privades que se senten valencians ¿? que s’unixquen per a demanar d’una volta eixe somiat còdic ISO que nos va separar i va diferenciar de qualsevol atra manera de parlar. En este extrem nos trobem com a cas a tindre en conte i com a cas d’estudi, el plantejament de l’AVL, entitat pactada per a desfer tota la faena feta durant moltíssims anys a favor del valencià autòcton per a introduir la llengua catalana en Valéncia, recordem que el diari Llevant EMV en l’edició del 6 d’abril de 2002, oferia als seus llectors un artícul titulat, Pujol i Antich diuen que Ramon Llul és un guany històric. El president català celebra que l’AVL haja adoptat l’ortografia catalana, i com encara aixina es diuen defensors de la llengua valenciana, ací tenen una gran oportunitat de demostrar-ho, demanar el còdic ISO per a la llengua valenciana i que este d’una volta siga independent de qualsevol atra manera de parlar, i no detindre’s en l’intent baix cap concepte fins que no ho conseguixen… i estant recolzada per les Corts com està, si ells varen voler… ¡Podien fer-ho! Puix ells tenen el poder i segurament, els diners suficients per a mamprendre esta tasca i conseguir-ho. Ací queda la proposta per a totes les institucions públiques o de titularitat pública, i està clar per a totes les privades que vullguen sumar-se a la demanda d’un còdic ISO propi i independent per a la nostra volguda llengua valenciana, puix simplement és, IMPRESCINDIBLE… ¿Tindrà eco esta proposta entre els estaments que deuria? El temps nos ho dirà…

Juan Benito Rodríguez i Manzanares (Articul de 2006 de https://www.cardonavives.com/) fa 16 anys!!

PD: GIF creat en imàgens de el “Kit de revalencianisació llingüística” del observatoridelallenguavalenciana.org, disponible en la secció de DOCUMENTS

La CH VALENCIANA

chaval Chilches chispa chunga Muchamel charrar fardacho chicotet orchata chirlo carchofa chòfer archiu carchot Chella facha chona bochí borracho chiste clochina choc Corachá chop chocolate chiringuito acachar chulla Orcheta churra chuplar flecha acha racha mecha chica chistera coche China chiular Chile chavo Barcheta Bechí Chert Chirivella Chodos Chiva Chestalgar Chulilla Chest Lluchent Portichol Benitachell Vilamarchant chafar chalar chacal choc chufa ¡Che! puncha chiquet

G (VALENCIÀ) -- TG (CATALÀ)

mege viage homenage fege massage ferrage llinage MONGÓ parage herege rellonge garaig juge ultrage hostage formage corage ROGLÁ I CORBERA afegir

J (VALENCIÀ) -- TJ (CATALÀ)

pluja plaja desijos ventaja suja mija jujar mijà llonja pijor mijanit desijat enujar polija llejor enujat homenajar ventajós allojament desijable desencorajador correja

S/C (VALENCIÀ) -- TZ (CATALÀ)

vocalisar llegalisar realisacio autorisat realisar ionisar horisó almagasén bocina cotisar polemisar polarisat poetisar paralisar organisar maximisar localisar utilisar exorcisar finalisar

L(L) (VALENCIÀ) -- TLL (CATALÀ)

rollo billet bolletí tilde mòle velatori velar armela rallador molura enrollat bolleta armeler velada subrallat esguitar desenroll tildar bula

NT (VALENCIÀ) -- MPT (CATALÀ)

pronte conte tentat exent atent tanteig síntoma suntuós reconte atentat assunt tentació presuntiu deconte asintòtic contagotes contabilisar

EA (VALENCIÀ) -- ESA (CATALÀ)

llegea realea naturalea noblea destrea tristea fortalea delicadea riquea bellea durea perea deixadea proea grandea sutilea purea gentilea franquea altea

IXC (VALENCIÀ) -- ISC (CATALÀ)

!Vixca¡ naixc naix naixem naixeu naixquen creixc creix creixem creixen servixc servix servixen aclarixc vixc patixc patix patixen partixc partix partixen assistixc acodixc seguixc seguix seguixen seduïxc oferixc oferixquen destituïxc transferixc reunixc dividixc dividix dividixquen contribuïxc dirigixc

Y (VALENCIÀ) -- I (CATALÀ)

ALBORAYA yo ya ALCOY AYELO DE MALFERIT ALDAYA ARANYOL AYORA BENIFAYÓ MONTROY AYACOR yat yayo yaya yodo yogurt yuca proyecte trayecte proyectil proyecció

L (VALENCIÀ) -- L·L (CATALÀ)

película colecció colege célula colega bèlic celo cela anular colocar coliri camil apelar colagen aludir alegar colisió coloquial colapsar celulosa capilar cancelar

P,T,C (VALENCIÀ) -- B,D,G (CATALÀ)

biòlec patòlec meteoròlec radiòlec teòlec cup aljup vert verp nort acort sanc fanc recort Madrit Valladolit Eduart Bellreguart llarc amarc àrap assarp Alfarp Bicorp Sogorp mossàrap sicòlec

Últimas Entradas:

Categories d'Artículs:

Archius:

REGNE

LLENGUA

IDENTITAT

HISTORIA

SENYERA

0 Comentaris